Кои сме ние?

Фондация Антикорупционен Институт

Визията ни е да изградим, укрепим и живеем в правова, демократична и справедлива държава.

Мисията ни е да подпомогнем процеса на изграждане на правова, демократична и справедлива държава чрез:

  • обучения, насочени към разнообразни целеви групи;
  • анализи и индексиране както на държавни институции и органи, така и на частни структури;
  • изграждане на ефективни системи за превенция и противодействие на корупцията и злоупотребите с власт. ​
  • Ценностите ни

Справедливост

Отчетност

Развитие

Устойчивост

Демократичност

Прозрачност

Translate »