Първо обучение на ФАИ на тема „Изграждане на система срещу изпирането на пари съгласно изискванията на ЗМИП и правилника за прилагане“ ФАИ организира стартовото си обучение по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) приет с цел хармонизиране на българското законодателство с Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и Read more…

Translate »